LIBURUTEGIA/MEDIATEKA – BIBLIOTECA/MEDIATECA

LIBURUTEGIA 

Altzaga Ikastolak liburutegi bat du ikasleek erabiltzeko, bai eskola-orduetan, bai eguerdiko orduetan.

Eskola-orduetan, gelako lanaren osagarria izateaz gain, idazleen bisitaldiak, hitzaldiak eta prestakuntza saioak ere antolatzen dira  ikasleentzako.

Eguerdietan, ikasleak bertara joan daitezke irakurtzera eta gelako lanak osatzera.

ORDUTEGIA:

Eskola-orduetan: astelehenetik ostiralera 9etatik 12:30ak arte eta 14:30etatik 16:00ak arte

Eguerdiko orduetan: astelehenetik ostiralera, 12:30etatik 14:30etara

MEDIATEKA

Liburutegian ere, Mediateka zerbitzua dago. Bertan, ikasleek 5 ordenagailu dituzte erabilgarri, eguerdiko orduetan haien lanak burutzeko.

ORDUTEGIA:

Astelehenetik ostiralera: 12:30etatik 14:30etara.

Liburutegia

BIBLIOTECA

La Ikastola Altzaga dispone de una biblioteca para uso del alumnado, tanto durante el horario escolar como en las horas del mediodía.

En el horario escolar, además de usarse para complementar el trabajo en el aula, también se organizan visitas de escritores, charlas y sesiones formativas para las alumnas y alumnos.

Durante las horas del mediodía, el alumnado puede acudir a leer y completar los trabajos del aula.

HORARIO:

Horario lectivo: de lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 14:30 a 16:00

Horario del mediodía: de lunes a viernes, de 12:30 a 14:30 

MEDIATECA

La biblioteca cuenta también con un servicio de Mediateca, donde las alumnas y alumnos disponen de 5 ordenadores para realizar sus trabajos en las horas del mediodía.

HORARIO:

Lunes a viernes: 12:30 a 14:30