JANTOKIA-COMEDOR

MENUA

Link honetan aurkituko dituzue hilabeteka eta asteka ikasturteko menuak: oinarrizkoa eta behar berezietarako dietak.

Pantaila nagusiko lehenengo erlaitzan herrialdea aukeratu behar da. Gure kasuan : Bizkaia. Bigarrenean idatzi egin behar da ikastetxea. Gure kasuan: Altzaga Ikastola. Horrekin ikastolako menuak agertuko zaizkigu. «Menua» erlaitzan menu desberdinak irakur daitezke.

Bestalde, pantailaren goikaldean, eskuinean, hizkuntza aukera daiteke.

On egin!

En este enlace vais a encontrar por meses y semanas los menús del curso escolar: el básico y las dietas para las necesidades especiales.

En la primera pestaña de la página principal hay que escoger la provincia. En nuestro caso: Bizkaia. En la segunda hay que escribir el centro escolar. En nuestro caso: Altzaga Ikastola. Con esto nos aparecerán los diferentes menús.

Por otra parte, en la parte superior, a la derecha, podemos escoger el idioma.

¡Buen provecho!

Gosari on baten garrantzia

La importancia de un buen desayuno

ARAUAK – NORMATIVA

Informazioa eta arau orokorrak – Información y normativa general

Gelan lan egiteko jantokiko arauak

Normativa de comedor a trabajar en el aula

HELBURUAK – OBJETIVOS

Helburuak / Objetivos

 

 

 

E