2020-2021 Ikasturtea

Dakizuenez aurten ikasturte berezi bati aurre egin behar diogu. Ikasturte honetan ezinbestekoa izango da segurtasun eta higiene neurri batzuk errespetatzea ikastetxearen segurtasuna eta ikas-komunitate osoaren osasuna bermatzeko.

Hona hemen Hezkuntza Sailak ezarritako neurriak guztion segurtasuna bermatzeko:

 1. Ikaslegoa ezin da eskolara joan sukarrarekin. 37ºcko tenperatura badute ezin izango dute eskolara joan. Horretarako familiek ikastetxera iritsi aurretik tenperatura hartu behar diete haurrei.
 2. Pertsona bakarra joango da haurra eskolara eramatera eta honen bila. Ahal den neurrian beti pertsona bera izatea eskatzen da.
 3. Familiak edo laguntzaileak ikastetxean sartu ahal izateko hitzordua edo baimena izan behar dute.
 4. Familiak edo laguntzaileak ezin izango dira ikastolako jolastokian gelditu.
 5. Lehen Hezkuntzako haur guztiek beren maskara izan beharko dute, egunero eskolan erabiltzeko higiene-baldintzak bermatzen dituenak.
 6. Familiak lankidetzan arituko dira ikastetxearen oinarrizko jarraibideak eta higiene-ohiturak babesteko:
  1. Ikastetxeko seinaleak errespetatzea.
  1. Maskara erabiltzea.
  1. Eskuak garbitzea.
  1. Bizikidetza-talde egonkorreko kide izatea.
 7. Ikasle batek sintomak baditu eskolan, eskolak familiari jakinaraziko zaio; beraz harremanetan jartzeko telefono zenbakiak emane do eguneratu beharko dira (bat baino gehiago izatea gomendatzen da).
 8. Ikasleak sintomak baditu etxean, familiak tutoreari jakinaren gainean edukiko du eta honen garapenaren berri emango dio.
 9. Trazabilitate-arrazoiengatik, behar izatekotan, familiak ikasleak ikastetxetik kanpo egiten dituen eskolaz kanpoko jarduerei buruzko informazioa emango dio ikastetxeari.
 10. Ikasleen guraso edo tutoreek COVID-19 testuinguruari lotutako eremu emozionalari buruzko egoki deritzoten informazioa helaraziko diote beren seme edo alabaren tutoreari.

Hezkuntza Sailak «COVID-19, familientzako orientabideak’’ izeneko dokumentua irakurtzera gonbidatzen zaituztegu.

COVID-19 FAMILIENTZAKO ORIENTABIDEAK

Bienvenidos y bienvenidas al inicio de curso 2020-2021.

Como sabéis este curso haremos frente a un curso escolar atípico en el cual va a ser imprescindible respetar una serie de normas para garantizar la seguridad en el centro educativo y la salud de toda la comunidad educativa.

Aquí os dejamos unas medidas establecidas por el Departamento de Educación para garantizar la seguridad de todos y todas:

 1. El alumnado no puede asistir al centro con fiebre, si supera los 37º c grados de temperatura. Es imprescindible controlar la temperatura antes de llegar al centro.
 2. Sólo podrá ir una persona acompañante al principio de la jornada y a recoger al alumnado. En la medida de lo posible, siempre la misma persona.
 3. Los familiares o acompañantes sólo podrán entrar en el centro escolar con cita previa o autorización.
 4. Los familiares o acompañantes no podrán permanecer en el patio de la ikastola.
 5. Todo el alumnado de primaria deberá tener su propia mascarilla la cual garantice las condiciones higiénicas.
 6. Las familias colaborarán con las medidas adoptadas por el centro y facilitarán los hábitos básicos de higiene:
  1. Respetar la señalización del centro.
  1. Uso de mascarilla.
  1. Lavado de manos.
  1. Ventilación de salas.
  1. Pertenencia al grupo estable de convivencia.
 7. Si un alumno o alumna presenta síntomas en el centro será avisada la familia por lo que es necesario aportar o actualizar los números de contacto telefónico que se consideren.
 8. Si el alumno o alumna presenta síntomas en su hogar, la familia informará a la tutora o tutor y le mantendrán informada/o sobre su evolución.
 9. Las familias tendrán que informar al centro sobre las actividades extraescolares realizadas fueras del centro en caso que sea requerido por motivos de trazabilidad y rastreo.
 10. Las familias o los y las tutoras del alumnado informarán al tutor o la tutora de su hijo o hija la información que consideren relacionada al ámbito emocional vinculadas al COVID-19.

Os invitamos a leer el documento ‘’COVID-19 Orientaciones para las familias’’ creado por el Departamento de Educación.

COVID-19 ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS

Irudia: http://www.freepick.com

ALTZAGAKO MARRAZKIAK OSPITALEAN

Pasaden astean marrazkiak bildu genituen Urdulizeko Ospitalera eramateko. Marrazkiak ospitalean daude jada! Ikusi Urdulizetik bidali diguten bideo polit hau ospitaleko pertsonalarekin.

La semana pasada recogimos dibujos para enviar al Hospital de Urduliz. ¡Los dibujos ya han llegado al hospital!
Aquí os dejamos este bonito video que nos ha enviado el personal del hospital.

URDULIZEKIN ELKARTASUN MARRAZKIAK

Egoera larri honen aurrean Altzagako umeak Urdilizeko Ospitalea kolorez bete egin dute. Egun hauetan koronabirusaren gaixoak alaitzeko asmoarekin ospitalean ikusgai egongo dira marrazki hauek:

Ante esta grave situación el alumnado de Altzaga ha llenado de color el Hospital de Urduliz. Durante estos días y con la intención de hacer más llevadera la estancia a las personas hospitalizadas con coronavirus estos dibujos estarán expuestos en el hospital.