Bekak 2019-2020

Bekak eskatzeko epea zabaldu da, irailaren 30etik urriaren 29ra arte.

  • 2018-2019 ikasturteko bekadunek Delegaritzatik betetako inprimakia jasoko duzue.
  • Eskaera berriak idazkaritzan aurkeztuko dira beharrezkoa den dokumentazioarekin. Ordua eskatu behar da idazkaritzan edo telefonoz.

Jarraibideak 

Eskaera ( 2018-2019ikasturteko beka eskatzaileak)

Se ha abierto  el plazo de solicitud de becas, del 30 de septiembre al 29 de octubre.

  • A todos los becarios-as del curso 2018-2019 se les repartirá el formulario rellenado desde Delegación.
  • Las solicitudes nuevas se presentarán en secretaría aportando toda la documentación necesaria. Hay que solicitar hora previamente en secretaría o por teléfono.

Instrucciones

Propuesta de solicitud (solicitantes de beca 2018-2019)