BERRIKUNTZA ETA LANKIDETZA – INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN

C:\Users\IR0145~2\AppData\Local\Temp\SH LOGOA.png

SARE_HEZKUNTZA / IKT EREDUA

PROIEKTUAK DAKARTZAN BERRIKUNTZA METODOLOGIKOAK, KOMUNIKAZIO BIDEAK ETA LANKIDETZA

Altzaga Ikastola Sare_Hezkuntza Gelan proiektuaren parte da, eta horrek berrikuntzak dakartza pedagogiaren, administrazioaren eta hezkuntza-komunitatearekiko komunikazioaren alderdietan.

Prozesu hori ikastetxeko IKT batzordeak planifikatu, koordinatu eta dinamizatzen du.

BERRIKUNTZA METODOLOGIKOAK 

 • Banakako Chromebookak (1×1) 4. mailatik 6. mailara. 
 • Kluppy mekanografia programa 4. mailan.
 • Ikaskuntza Ingurune Birtualen erabilera (IBB): 
 • Liburu digitalak 5. eta 6. mailetan eta 4. mailan erabiltzeko aukera.
 • Ingeleseko liburu digitalak 5. eta 6. mailetan
 • Ingeleseko Activity book digitala 4. mailan.
 • Matematika liburu digitala 1. eta 2. mailan.
 • Matific plataforma HH4 eta HH5 mailetan.
 • Txosten digitalak INIKA aplikazioan.
 • Hezkuntza-prozesuaren jarraipena egiteko ikasgelako Sitesak.
 • Gelako metodologian, GSuiteren inguruneak eskaintzen dituen aplikazioen erabilera zabaltzea eta indartzea: Classroom, Drive, posta elektronikoa, Sites.

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN ELKAR-TRUKATZEKO JARDUERAK

 • SARE SOZIALen erabilerari buruzko prebentzio-tailerrak Lehen Hezkuntzako 5. mailan, Leioako Udalak antolatuta. 
 • ZIBERBULLYING prebentziorako tailerrak 5. mailan, GEUZ Elkarteak antolatuta.
 • SARE SOZIALei eta BIDEO-JOKOei buruzko prebentzio- tailerrak Lehen Hezkuntzako 4. mailan, Leioako Udalak antolatuta.

FAMILIEKIKO KOMUNIKAZIORAKO BIDE BERRIAK 

 • Blogaren erabilera areagotzea eta sendotzea:
 • Ikastetxeko agenda.
 • Gurasoen eskola: Internet eta sare sozialak segurtasunez eta errespetuz erabiltzeko aholkuekin.
 • Gelako Sitesetan sartzeko loturak.
 • Erabiltzen ditugun aplikazioen tutorialak.
 • Ikastetxean indarrean dauden proiektuak. 
 • Google Suiteren erabilera zabaltzea eta indartzea:

– Meet bidezko bilerak.

– Gelako Sitesak familiei ikasgelaren gaineko informazioa luzatzeko.

– Posta elektronikoa.

SARE_HEZKUNTZA / MODELO TIC

INNOVACIONES METODOLÓGICAS, CANALES DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CONLLEVA EL PROYECTO

Altzaga Ikastola forma parte del proyecto Sare_Hezkuntza Gelan, con las innovaciones que esto conlleva en los aspectos pedagógicos, administrativos y de comunicación con la comunidad educativa.

Este proceso lo planifica, coordina y dinamiza la comisión TIC del centro.

INNOVACIONES METODOLÓGICAS

• Chromebooks individuales (1×1) de 4º a 6º.
• Programa de mecanografía Kluppy en 4º curso de Primaria.
• Uso de entornos virtuales de aprendizaje (EVA):

– Utilización de libros digitales en 5º y 6º de Primaria, y posibilidad de uso en 4º.

– Libro digital de Inglés en 5º y 6º de Primaria.

– Activity book digital de Inglés en 4º curso de Primaria.
– Libro digital de Matemáticas en 1º y 2º curso de Primaria.

– Plataforma Matific en Educación Infantil, aulas de 4 y 5 años.

• Informes digitales en la aplicación INIKA.
• Sites de aula para el seguimiento del proceso educativo.

• Ampliación y refuerzo, en la metodología de aula, del uso de las  aplicaciones que ofrece el entorno de GSuite: Classroom, Drive, correo electrónico, Sites.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

• Talleres preventivos en 4º de Primaria, sobre REDES SOCIALES y VIDEOJUEGOS, organizados por el Ayuntamiento de Leioa.

• Talleres preventivos en 5º de Primaria, sobre el uso de las REDES SOCIALES, organizados por el Ayuntamiento de Leioa.

• Talleres para la prevención del CIBERBULLYING en 5º curso, organizados por GEUZ.

NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

• Intensificación y consolidación del uso del blog:

– Agenda del centro.

– Escuela de madres-padres con consejos para el uso seguro y respetuoso de Internet y las redes sociales.  

– Enlaces de acceso a los Sites de Aula.
– Tutoriales de las aplicaciones que utilizamos.
– Proyectos vigentes en el centro.

• Ampliación y refuerzo del uso de Google Suite:

– Reuniones con Meet.
– Sites de aula para facilitar la comunicación con las familias.
– Correo electrónico.