HEZKIDETZA – COEDUCACIÓN

HEZKIDETZA PROIEKTUA

Gure Ikastolak Hezkidetzarekiko duen konpromezua ez da gauza berria. Urteak dira Altzaga hildo honetatik lanean diharduela.

Honen adibide dira urte hauetan egindako ekintza eta jarduerak:

 • TRATU ONAK TAILERRA
 • HEZKIDETZA TAILERRAK (MURGIBE)
 • BULLYNG TAILERRAK GENERO IKUSPUNTUTIK 
 • ELKARBIZITZA TALDE-tik sortutako ekimenak:
 •  “Genero-indarkeriaren kontra” kanpaina.                                           
 • “Martxoak 8” ospatzeko, hainbat ekintza landu izan dira 
 • “Azaroak25”erako hainbat ekintza burutu dira

Hemendik aurrera, Ikastolak Hezkidetza Planaren 2. fasean era formalean parte hartzeko asmoa agertu du.

Prebentzio lan sakona egin beharra dago, gaitzak pairatu aurretiko lanak indarra hartu behar du, egoera larri eta mingarriak ekiditzeko heziketa egon beharra du, zeinetan lehiakortasunak, estereotipoak, aurre-iritziak, sexuazioak, genero rolak, indarkeria eta indibidualtasuna lekurik izango ez duten.

Harreman eredu desberdinak eskainiko dituen eskola nahi dugu, anitza eta askea izango dena. Zeinetan, genero berdintasuna bermatuko den eta elkarbizitza parekidea izateko hezituko den. 

PROYECTO COEDUCACIÓN

El compromiso de nuestra Ikastola con la coeducación no es nuevo. Hace años que Altzaga trabaja desde este campo.

Ejemplo de ello son las acciones y actividades llevadas a cabo durante estos años:

 • Taller de buenos tratos
 • Talleres de coeducación (MURGIBE)
 • Talleres de bullying desde la perspectiva de género
 • Iniciativas surgidas del Grupo Convivencia:
 • Campaña contra la violencia de género.
 • Para celebrar el «8 de Marzo» se han llevado a cabo diversas actividades
 • Se han realizado diversas acciones para el «25 de Noviembre»

A partir de ahora,la Ikastola ha manifestado su intención de participar de modo formal en la 2ª fase del Plan de Coeducación.

Hay que hacer un trabajo de prevención profundo, el trabajo previo a la enfermedad tiene que tener fuerza, tiene que haber una educación para evitar situaciones graves y dolorosas en las que la competitividad, los estereotipos, los prejuicios,  los roles de género, la violencia y la individualidad no tengan cabida.

Queremos una escuela que ofrezca modelos de relación diferentes, que sea plural y libre. En las que se garantice la igualdad de género y se eduque para una convivencia igualitaria.