GURASOEN ESKOLA- ESCUELA DE MADRES Y PADRES

Bideojokoen gaineko PEGI sailkapena – Sistema de calificación PEGI sobre videojuegos.

Fortnite familian – Fortnite en familia.

Zer da guraso kontrola? – ¿Qué es el control parental?

Guraso bitartekaritza adingabeak interneten babesteko – Mediación familiar para proteger a los menores en internet.

Interneti buruz hitz egiten familian – Hablando de internet en familia.

Haurren lehenengo Sare Sozialerako gomendioak – Consejos para su primera Red Social.

Mugikorra ez da jostailu bat – El móvil no es un juguete.

Haurren lehenengo mugikorra prestatzen – Poniendo a punto su primer móvil.

Interneten ere erlazio onak – Relaciones saludables, también en Internet.

Ondo komunikatu Interneten – Comunicarse bien en Internet.

Zure identitate digitala zure eskuetan dago – Tu identidad digital depende de ti.

Zure seme-alabak youtuber izan nahi dute? – ¿Tu hijo/a quiere ser youtuber?

Sare sozialak ondo erabiltzen ditugu? / ¿Hacemos buen uso de las redes sociales?

Fake News-ak bereizten ikas dezagun / Aprende a reconocer Fake News

Publizitatea Interneten / Publicidad en Internet

Zergatik partekatzen dituzte nerabeek argazki intimoak? / ¿Por qué los adolescentes comparten fotos íntimas?

Aurre egin ziberjazapenari – Planta cara la ciberacoso

Storiak segurtasunez egiten ikasi- Aprende a hacer stories con seguridad